Tämä Moodle-alue on tarkoitettu Turun yliopiston ja Åbo Akademin historia-aineiden opetusyhteistyön suunnitteluun. Alueelle ovat tervetulleita kaikki opetusta antavat tai sitä suunnittelevat henkilöt näissä yksilöissä. Moodle-aluetta ei ole tarkoitettu opiskelijoille.

Tämä Moodle-alue on kolmikielinen / detta Moodle-området är trespråkigt / this Moodle are is trilingual.