HKT-laitoksen eri yksiköiden metodiopetuksen tallennepankki, jota kaikki yksiköt ja avoin yliopisto voivat hyödyntää omassa opetuksessaan, joko suoraan tai yhdistelemällä tallenneluentoja osaksi muita kursseja. Tallennepankkia voidaan käyttää myös perinteisen luentopassisuorituksen tapaan siten, että opiskelijat poimivat itse määrätyn määrän luentoja vastaamaan tietyn opintojakson suoritusta.