Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin -kurssi tarjoaa katsauksen digitaalisiin ihmistieteisiin, niiden nykytilaan ja tulevaisuuteen.

Kurssilla käsitellään digitaalisten ihmistieteisiin kuuluvia erilaisia digitaalisia aineistoja, menetelmiä ja työkaluja. Digitaaliset aineistot ovat avoimia, monimuotoisia tai niitä kerätään reaaliaikaisesti. Aineistoja yhdistellään ja hyödynnetään uusilla tavoilla.  Lisäksi muistiorganisaatiot ovat vahvasti digitoimassa kokoelmiaan ja sähkösyntyinen aineisto tulee korvaamaan analogisen aineiston nopeassa tahdissa. Digitaalisissa menetelmissä korostuvat sekä laadullisten että kvantitatiivisten menetelmien käyttö. Datan perusteella tehdään erilaisten tutkimusilmiöiden mallinnusta. Tutkimuskohteina voivat esimerkiksi olla vuorovaikutus, kielten ja kulttuurien muutokset sekä historialliset muutokset. Kurssi on tarkoitettu Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta se sopii myös muiden ihmistieteiden edustajille.

Kurssi koostuu


1) luennoista, joilla luennoitsijat kertovat omista tutkimusaiheistaan ja -tuloksistaan ja opastavat aineistojen, menetelmien ja työkalujen käyttöön ja

2) luennoitsijoiden määrittämistä taustalukemisista, joiden avulla opiskelijat syventävät tietämystään luennon aihepiiristä. Lukupakettien sisällöt ilmoitetaan alla tarkempien luentokuvausten yhteydessä.

Tekstit on hyvä lukea ennen luentoa. Niiden sisältöä kuulustellaan kurssin lopputentissä. Lisäksi jokaista luentoa ennen (alkaen Leo Lahden luennosta) voi käydä vastaamassa lukupakettiin perustuvaan kysymykseen. Tästä saa hyvityspisteitä tentissä.

Kurssin ajankohdat

Kurssin Moodle-alue avautuu 20.9.2021 klo 12.00, jonka jälkeen kurssille voi rekisteröityä ilman erillistä kirjautumisavainta. Kurssin luennot ovat tallenteina  Echo360:n järjestelmässä. Linkit tallenteeseen löytyvät kurssin Moodlesta.

Luennot
1. Jaakko Suominen: Johdanto
2. Leo Lahti: Computational history
3. Henry Korkeila: Pelimaailmat ja pelaajat määrällisenä tutkimuskohteena
4. Marjut Johansson: Sosiaaliset robotit, vuorovaikutus ja vieraan kielen oppiminen
5. Kimmo Elo: Verkostoanalyysi digitaalisen historiantutkimuksen menetelmänä
6. Visa Immonen: Kulttuuriperinnön 3D-digitointi: tekniikat, käyttö ja tutkimus
7. Leena Salmi: Konekääntäminen ja sen tutkimus
8. Sampo Pyysalo: Sanoista numeroiksi - miten tietokone ymmärtää merkityksiä