Etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede tieteenaloina, 5 op -opintojakson avoimen yliopiston Moodle-alue.