Oppimisen apuvälineenä ja esimerkkiohjelmointikielenä kurssilla on Java. Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat ohjelmien kirjoittaminen editorilla, kääntäjän käyttäminen, hyvä ohjelmointitapa, muuttujat, viittaukset, taulukot, peruskontrollirakenteet, syöttö ja tulostus, algoritminen ongelmanratkaisu, modulaarisuus, metodit, alku- ja loppuehdot sekä rekursio. Kurssilla tutustutaan myös olioihin ja niiden käyttöön, mutta omien olio-ohjelmointia edustavien luokkien muodostaminen ei kuulu kurssin aihepiiriin