Opintojakso sisältää johdatuksen yhteisöviestinnän peruskäsitteisiin ja tehtäviin.