Tältä kurssialueelta löydät materiaalit Suunnitemallinen työnhaku -opintojaksoon. Rekry -  Turun yliopiston työelämäpalvelut järjestää säännöllisesti työnhakuun liittyviä tietoiskuja. Voit suorittaa Suunnitelmallinen työnhaku -opintojakson (1 op) osallistumalla kaikkiin neljään tietoiskuun sekä laatimalla työhakemuksen, CV:n ja työnhakusuunnitelman. Kun olet palauttanut dokumentit Moodleen tulee sinun vielä osallistua henkilökohtaiseen palautekeskusteluun, jossa dokumentit käydään läpi uraohjaajan kanssa.

Opintojaksolla saat kuvan työnhakuprosessista sekä opit ymmärtämään oman tarinasi (itsetuntemus työllistyvyyteen vaikuttavana tekijänä) merkityksen työnhaussa. Opintojakson aikana opit käyttämään työnhaun eri tapoja sekä markkinoimaan omaa osaamistasi. Opintojakson suoritettua osaat laatia työnhakusuunnitelman urapolkunsa rakentamisen tueksi.

Opetus koostuu seuraavista aihealueista:
  • Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi
  • Työnhaun tavat
  • Työnhakuasiakirjojen laadinta
  • Työhaastattelu
  • Työnhakusuunnitelma