På kursen funderar vi på hur  isländska sagor och Eddor har påverkat evropeisk kultur och även pop kultur i Förenta staterna. Vi undersökar hälste ändringar i isländska kultur och samhälle från suveränitet till dess 100 års jubileum i 2018. Vad var Rauðsokkahreyfingin och deras påverkan på isländska kvinnorörelsen. Vad kan vi lära oss om isländska filmhistori. Till sist strävar vi efter att sätta fingren på vad  är Þetta reddast!

Vi forsätter med språket och grammar, ser på filmer som är kopplata till ämnet i föreläsningarnar.