Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija yhteisöoikeuden peruskysymyksiin sekä erityisesti osakeyhtiöihin liittyviin oikeudellisiin suhteisiin ja osakeyhtiölain tulkintakysymyksiin. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee osakeyhtiölain tärkeimmät säännökset. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan yhtiöoikeudellisten oikeussuhteiden sääntelyn yleiset tavoitteet sekä tuntee pörssiyhtiöiden hallintoa koskevan hallinnointikoodin (Corporate Governance) normit.