BIP-kurssi

laajuus ja taso: 5 ects

vastuuhenkilö: Outi Vesakoski (outi.vesakoski(at)utu.fi)

osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelijat tietävät pääasiat uralilaisten kielten puhuma-alueen ympäristöhistoriasta, kielellisen, kulttuurisen ja geneettisen diversiteetin kehityksestä sekä osaavat aloittaa itsenäisesti R-ohjelmiston ja QGisin käytön. Lisäksi opiskelijalle rakentuu valmius keskustella ihmisen monitieteisestä menneisyydestä, lukea itsenäisesti lisää eri alojen kirjallisuutta sekä jatkaa tilasto- ja spatiaalimenetelmien opettelua. Parhaimmillaan kurssi antaa pohjan oman tutkimuksen aloittamiseen ihmisen historiasta ja/tai laskennallista kielitieteestä tai ihmistieteistä.

After the course, the students recognise the main elements of the North-Eurasian environmental history and development of linguistic, cultural and genetic diversity and will be able to continue with independ usage of R and QGis. Complementary content of the course is to establish readiness to discuss the human holistic past, to read more literature from different disciplines and continue deepening skills in statistical and spatial methods. Ultimately the course provides competence to initiate your own research project on human history and/or digital linguistics/humanities.

sisältö:

Kurssilla tutustutaan spatiaalimenetelmiin ja tilastomenetelmiin QGIS- ja R ohjelmistoja käyttäen. Esimerkkeinä aineistoista ovat uralilaisten kielten puhuma-alueiden kartasto ja uralilaisten kielten typologinen aineisto, UraTyp. Opettelemme QGissin ja R:n peruskäytön: Miten aineistoja ladataan, miten niitä käsitellään, miten tietoja lisätään, miten visualisoidaan ja tehdään perusanalyysejä. Luennoilla opitaan uralilaisten kielten puhuma-alueen ekologisen ympäristön ajallisesta muutoksesta, kielikunnan kehityksestä sekä koillisen Euraasian geneettisen diversiteetin kehityksestä ja arkeologiasta. Kurssityönä tehdään itsenäinen työ tai ryhmätyö jonkun kielialueen monitieteisestä menneisyydestä opiskellen alueesta itsenäisesti lisää kirjallisuudesta ja asiantuntijoita haastattelemalla. Kurssitöissä käytetään mielellään opittuja laskennallisia menetelmiä.

The course will familiarize the student to spatial methods and statistical methods in QGis and R environments. The cartographical database of Uralic languages and Uralic typological database, UraTyp, will be used as exemplary databases. The basic usage of QGis and R will be learned: How to download data, how to manage it, how to add information, how to visualize the data, how to conduct basic analyses. Lectures will consider the development of the ecological environment of the Uralic language speaker area, evolution of the Uralic language family and development of genetic and archaeological diversity of North-Western Eurasia. As a course work the students will make an independent or group work of the holistic past of an area of a language or language subgroup. Preferably, the course works will exploit the learned statistical methods.

suoritustavat:

Kurssi pidetään englanniksi. Kurssissa on 3 osaa: 1) Netitse tehtävä tekniseen puoleen valmistava osa, jossa opetellaan itsenäisesti avaamaan ohjelmat ja lataamaan aineistot. Osa luennoista on videoina, osan voi kuunnella Zoomissa livenä (tai myöhemmin videoina). 2) Lähiopetusviikko Turussa, jossa luentoja on klo 9-12 ja teknisiä harjoituksia klo 14-17. 3) Etänä viimeisteltävät kurssityöt ja zoomitse tehtävät, töitä esittelevät seminaarit.

The course and all the tasks will be in English. The course has 3 parts. 1) Independent familiarizing to technical tasks: how to operate with QGis and R and how to upload data. This part is partly as video’s and party as live-lectures in Zoom (with possibility to see the videos later). 2) In-person week in Turku. Lectures at 9am-12pm and technical tutorials 2-5pm. 3) Independent finalizing of the course work and Zoom-seminars to present the work.


toteutustavat:

Itsenäistä työskentelya (lukemista, videoita, ohjelmien ja aineistojen tutkimista, kysymystehtäviin vastaamista), luentoja, käytännönharjoituksia, ryhmätyötä.

Independent working (reading, videos, studying programs and datasets, answering questionnaires), lectures, practicals, group work (course project and presentation).

arviointi (arviointiasteikko ja -kriteerit):

Hyväksytty-hylätty
Passed-not passed