Tavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluprosessin kulun ja osaa tunnistaa potilasturvallisuusriskejä sekä oppii tunnistamaan ja käyttämään suojauksia, joilla estetään potilasta vahingoittumasta sekä soveltamaan potilasturvallisuutta varmistavia menettelyjä.

Kurssi koostuu WHO:n Patient Safety Curriculumin (2009) ja Valmistuvan lääkärin osaamistavoitteissa (10.6.2020) kuvatuista sisällöistä.