Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää oman ja organisaation toiminnan jatkuvan kehittämisen tarpeellisuuden, tuntee laadun ja turvallisuuden kehittämisen menetelmiä sekä tiedostaa virheistä ja onnistumisista oppimisen merkityksen potilasturvallisuuden parantamiselle.

Perustuu WHO:n Patient Safety Curriculumin (2009) sisältöihin ja uudempiin potilasturvallisuussisältöihin sekä vastaa Valmistuvan lääkärin osaamistavoitteisiin (10.6.2020).