Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää entsyymi- ja proteiinikemian perustekniikoita proteiinien / entsyymien tutkimiseen sekä käsitellä koetuloksia tietokoneohjelmistoilla.