Tavoitteet

Kurssilla käydään läpi lukuteorian ja abstraktin algebran perusteita. Se muodostaa pohjan myöhemmille lukuteorian ja algebran aine- ja syventäville kursseille. Kurssi myös tutustuttaa opiskelijan abstraktin matemaattisen teorian rakentamiseen aksioomista lähtien. Kurssin suorittanut opiskelija osaa tunnistaa ja käsitellä lukuteorian peruskäsitteitä ja tiettyjä algebrallisia rakenteita (ryhmät, yleiset vektoriavaruudet). Hän myös ymmärtää jollain tasolla aksioomien, määritelmien ja todistusten roolin modernissa matematiikassa.
  • Teacher: Katariina Paturi