Tavoitteet

Opiskelija tuntee varhaisen vuorovaikutuksen ja puheen ja kielen omaksumisen keskeiset elementit sekä perusteet kielen eri osa-alueiden, fonologian, leksikon, morfologian, syntaksin ja pragmatiikan kehittymisestä ja muuttumisesta elämänkaaren aikana.

Yllä olevat kurssin osaamistavoitteet liittyvät Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteiden ydinosaamisalueisiin 1. Tiedollinen perusta, tietojenkäsittely ja kriittinen ajattelu; 2. Tutkimus ja alan kehittäminen; 5. Arviointi, kliinisen tiedon kokoaminen ja niistä tehtävät johtopäätökset. [Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteet](https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2022-01/LTDK_logopedia_valmistuvan_puheterapeutin_osaamistavoitteet_fi.pdf).
  • Teacher: Raymond Bertram