Tavoitteet

Opiskelija osaa kirjoittaa suomen kielen normien ja tieteellisten käytänteiden mukaista tekstiä sekä muokata omaa tekstiään saamansa palautteen pohjalta. Opiskelija osaa keskustella alaansa edustavista suomenkielisistä teksteistä ja kommentoida niitä sekä antaa niistä palautetta. Opiskelija tuntee luotettavat ja ajantasaiset kielenkäytön oppaat ja osaa hyödyntää niitä. Opiskelija osaa laatia hyväksyttävän kypsyysnäytteen.