Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa esitellä omaa tutkimustaan akateemiselle kohdeyleisölle ja antaa rakentavaa palautetta tieteellisestä tutkimuksesta.