Tavoitteet

Opiskelija tuntee kaupallisen kielen sanastoa ja rakenteita sekä ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kaupallista kieltä. Opiskelija selviytyy liike-elämän tilanteissa ranskankielisen kauppakumppanin kanssa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen ja Ranskan välisiä kulttuurieroja sekä saa yleiskuvan ranskalaisesta yhteiskunnasta ja elintavoista.