Tavoitteet

Historiantutkimuksen metodisten valmiuksien vahvistaminen, perehtyminen erilaisiin aineistoihin, tutkimusprosessin hahmottaminen sekä oman kandidaatintutkielman aiheen ja aineiston löytäminen.

Työelämätaitotavoitteet: suullisen ja kirjallisen argumentoinnin, ryhmätyö- ja sosiaalisten taitojen sekä tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen.
  • Teacher: Saara-Maria Kajava