Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa, minkälaisiin tarkoituksiin kaukokartoitusta voidaan käyttää yhteiskunnassa
- etsiä ja ottaa itsenäisesti käyttöön erityyppisiä avoimia kaukokartoitusaineistoja
- selvittää, miten kaukokartoitusaineisto on tuotettu ja minkälaisia ominaisuuksia sillä on
- arvioida tietyn kaukokartoitusaineiston soveltuvuutta käyttötarkoitukseen
- käsitellä monikanavakuvia kaukokartoitus- ja paikkatieto-ohjelmistoissa (kuten SNAP ja QGIS)
- tulkita kaukokartoituskuvia visuaalisesti noudattaen systemaattista lähestymistapaa
- käsitellä kaukokartoitusaineistoa automaattisen kuvankäsittelyn perusmenetelmillä
- luokitella monikanavakuvia käyttäen ohjaamattomia ja ohjattuja menetelmiä
- käsitellä kolmiulotteista pistepilviaineistoa siihen tarkoitetussa ohjelmistossa (CloudCompare)
- osallistua yksikertaisen laserkeilausprojektin suunniteluun ja toteutukseen laite- ja ohjelmistokohtaisten ohjeiden avulla
  • Teacher: Juuso Suomi