Tavoitteet

Entropian avulla luodaan määritelmät erilaisten systeemien tasapainotiloille ja osataan yhdistää nämä arkielämästä tuttuihin käsitteisiin lämpötilasta, paineesta ja konsentraatiosta. Entropia osataan myös yhdistää termodynamiikan pääsääntöihin, joiden kautta voidaan kuvata ideaalisten prosessien rajat, mitä heikompia kaikki todelliset prosessit ovat. Kurssin jälkeen osataan myös arvioida tarvittavaa työtä systeemin muuttamiseksi tilasta toiseen ja kuvata näitä termodynaamisia prosesseja vapaaenergioiden avulla