Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii keskeiset asiat yrityksen verotettavan tulon määräytymistä, eri yritysmuotojen verotusta, konserniverotusta, yritysjärjestelyjen verokohtelua sekä arvonlisäverotusta koskien, niin näitä veromuotoja koskevaa lainsäädäntöä kuin erilaisia soveltamistilanteitakin ajatellen.

Opiskelija hahmottaa yrityksen tuloverotuksen sekä arvonlisäverotuksen kytkennät EU-vero-oikeuteen, sekä monikansallisesti toimivien yrityksen tuloverotuksen erityispiirteet (mm. siirtohinnoittelu).

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa verosuunnitteluun liittyviä näkökohtia tuloverotuksen osalta, ja osaa arvioida verosuunnittelun hyväksyttävyyttä myös kestävän kehityksen ja yritysvastuun näkökulmasta.
  • Teacher: Reijo Knuutinen