Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kiinan kielen perusteet ja osaa osaa yksinkertaisten lauseiden ääntämisen ja toonit. Opiskelija osaa arkipäiväisiä ilmauksia ja selviytyy arjen kommunikaatiotilanteista kiinan kielellä. Opiskelija ymmärtää yksinkertaisia tekstejä ja osaa kirjoittaa noin 500 kiinalaista kirjoitusmerkkiä käsin ja/tai tietokoneella. Opiskelija tunnistaa noin 900 merkkiä, sanaa tai ilmausta. Opiskelija oppii tiedonhakua ja harjaantuu käyttämään erilaisia sanakirjoja ja kielioppeja opiskelunsa tukena. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaisia lyhyitä kirjoitelmia käyttäen sopivaa sanastoa ja kieliopinmukaisia rakenteita ja tutustuu tekstin muokkaamisen ja tarkistuksen tekniikoihin.