Tavoitteet

Jo hankittujen puhevalmiuksien ylläpitäminen ja kehittäminen.