Tavoitteet

Opiskelija hallitsee ja kykenee soveltamaan tärkeimpiä laskennallisesti intensiivisiä menetelmiä R-kieltä käyttäen mm. tilastolliseen päättelyyn liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.