Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää monipuolisesti geneettisessä tutkimuksessa käytettäviä perusmenetelmiä ja soveltaa niitä geneettisten ongelmien ratkaisussa ja ilmiöiden havainnoinnissa.
  • Teacher: Eero Vesterinen