Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisiä sosiologian teorioita tai teoriasuuntauksia. Opiskelija hahmottaa erilaisia tapoja muodostaa teorioita sekä ymmärtää teorian roolin sosiologisessa tutkimuksessa.