Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa yrityksen tai organisaation markkinoinnin kehittämistarpeita ja arvioida kehittämiseen tarvittavia menetelmiä ja työkaluja.

Opiskelija osaa valita ja soveltaa tutkimusta ja asiantuntemustaan käytännön tapausesimerkkeihin ja luoda uusia ratkaisuehdotuksia.

Opiskelija osaa tiimissä käyttää projektityöhön tarvittavia taitoja sekä kykenee suunnittelemaan, organisoimaan ja toteuttamaan asiantuntijapohjaista tiimityötä konkreettisessa kehittämisprojektissa.
Opiskelija osaa tehdä rakentavaa yhteistyötä projektin toimeksiantajan kanssa. Opiskelija osaa asiantuntevasti esitellä tuloksia suullisesti projektin toimeksiantajalle ja osallistuttuaan projektityöskentelyyn opiskelija osaa kirjoittaa loogisen ja yhtenäisen projektiraportin hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.