Johtamisen perusteet on omaan tahtiin opiskeltava kurssi. Kurssi sisältää neljä moduulia ja arvioidaan kurssin lopuksi palautettavien pientehtävien perusteella.