Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää rutiinimenetelmät, jotka liittyvät molekyylibiologian tekniikoihin. Lisäksi opiskelija ymmärtää , soluhengityksen elektronisiirtoketjun yksityiskohtaisen toiminnan. Kurssilla opitaan myös tieteellisten tulosten analysointia ja asianmukaista raportointia.