Tavoitteet

Opiskelija tuntee bioepäorgaanisen kemian perusteet ja siirtymämetallien merkityksen biologisissa prosesseissa. Tavoitteena on ymmärtää siirtymämetalliyhdisteiden koordinaatiokemiassa tärkeiden muuttujien (mm. hapetusaste, koordinaatioluku, koordinaatiogeometria, sitoutuvien ryhmien vaikutus kompleksin pysyvyyteen) merkitys metallientsyymien rakenteisiin ja toimintaan.