Tavoitteet

Opiskelijat ymmärtävät tulevaisuudentutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja tunnistavat alan keskeiset toimijat ja historialliset käännekohdat. Opiskelijat tutustuvat tulevaisuudentutkimuksen perusmenetelmiin erityisesti taloudellisten kysymysten ja yritysennakoinnin asiayhteydessä.