Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon monitieteisen ja systeemisen luonteen ja sen, miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Kurssin harjoitustehtävät hyväksytysti suoritettuaan opiskelija tunnistaa yritystoiminnan muutosvoimia ja osaa hahmottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuksia valitun teeman puitteissa.