Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevan toimintakulttuurin perusteita
- kehittää laaja-alaista osaamistaan
- saa valmiuksia oppiaineiden yhteistyöhön ja vuorovaikutteiseen yhteisopettajuuteen

Opiskelijalla on valmiuksia yhdistää eri tiedonalojen tietoja ja taitoja eheyttäviksi oppimiskokonaisuuksiksi.