Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut Kiinan yhteiskunnan rakenteisiin, sen instituutioihin ja tuntee historian merkityksen niiden kehityksessä. Opiskelija perehtyy Kiinan kansantasavallan syntyyn johtaneihin syihin ja ideologioihin sekä keskeisiin tapahtumiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Opiskelija oppii kiinalaisen päätöksenteon hierarkiaa ja tutustuu valtion toimeenpaneviin instituutioihin. Opiskelija osaa käsitellä ja tutkia erilaisia lähdeaineistoja. Opiskelija pystyy osallistumaan ryhmätöihin ja keskusteluun kurssin sisällöistä pienryhmässä.