Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen aseman ja merkityksen kestävän kehityksen vahvistamisen yhtenä keskeisenä edistäjänä ja mahdollistajana tarkasteltiin tätä sitten yksilö-, paikallis-, kansallis- tai globaalitason näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen tehtävän ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ymmärryksemme ja näihin liittyvän ajattelutapamme ja kompetenssiemme syventäjänä ja uudistajana. Opiskelija kykenee arvioimaan, ja millaisia muutoksia ja uudistuksia kasvatus-, oppimis- ja opetuskulttuurissamme tarvitaan niin kasvatusjärjestelmien rakenteiden ja käytänteiden suhteen paremman ja kestävämmän tulevaisuuden mahdollistamiseksi.