Tavoitteet

Opiskelija osaa selittää ruotsin kieliopin keskeiset termit lauseke-, lause- ja virketasolla ja antaa niistä esimerkkejä. Hän osaa analysoida syntaktisia rakenteita ja ymmärtää muodon ja merkityksen eron. Hän kykenee erottamaan tavallisimmat virheelliset rakenteet kieliopillisesti oikeista ja analysoimaan niitä. Opiskelija osaa lukea tieteellistä, kielioppia käsittelevää ruotsinkielistä tekstiä.