Museologian perusopintojen johdatus museologiaan -opintojakso.
  • Teacher: Anna Rauhala