Tavoitteet

Opiskelija
- perehtyy varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevien asiakirjojen sisältöihin
- tuntee liikuntakasvatuksen mahdollisuudet lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa
- perehtyy lapsen motoriseen kehitykseen, sen havainnointiin ja tukemiseen
- osaa suunnitella ja järjestää liikuntaan virittäviä toiminta- ja oppimisympäristöjä
- osaa suunnitella, ohjata, arvioida ja kehittää liikuntaa eri ympäristöissä
- ymmärtää terveyskasvatuksen merkityksen osana lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistämistä