Tavoitteet

Opintojakso johdattaa historian ja arkeologian tutkimukseen. Jakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa historiantutkimuksen ja arkeologian luonnetta tieteenaloina sekä niiden sidoksia aikaansa, traditioita ja asemaa tieteinä. Opiskelija oppii jäsentämään opiskelemiaan tieteenaloja ja niiden asemaa yhteiskunnassa. Opiskelija ymmärtää yliopisto-opintojen tutkimukseen pohjautuvan luonteen.