Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa paremmin omia oppimiskäytäntöjään, ymmärtää niiden kehittämisen merkityksen ja tietää, miten löytää tukea omalle oppimiselle. Opiskelijalle muodostuu käsitys opiskeluympäristön mahdollisuuksista ja rakentavasta vuorovaikutuksesta opiskeluympäristössä.