Tavoitteet

Opiskelija saa kuvan itsetuntemuksesta työllistyvyyteen vaikuttavana tekijänä ja oppii tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamistaan saavuttaakseen mielekkään työn ja erottautuakseen muuttuvilla työmarkkinoilla. Opiskelija saa tukea hänelle sopivien ja häntä kiinnostavien työtehtävien ja urapolkujen hahmottamiseen sekä apua hahmottamaan, millä tavoin oma osaaminen konkreettisesti soveltuu erilaisiin työtehtäviin ja millä tavoin osaamista voi jatkossa kehittää. Opintojakson aikana opiskelija oppii analysoimaan työmarkkinoita sekä ymmärtää tutkinnostaan saamansa hyödyn omalla urallaan/urapolullaan.