Tavoitteet

Opiskelijalla on käsitys pohjoismaisten kielten opintojen tavoitteista, sisällöstä ja työskentelytavoista sekä oppiaineen toiminnasta. Opiskelija tuntee opinnoissa tarvittavia keskeisiä tietolähteitä sekä pohjoismaisten kielten alaan keskeisesti liittyviä instituutioita ja toimijoita. Opiskelija on tietoinen opintojen yhteydessä karttuvista ammatillisista ja yleisistä taidoista. Opiskelija osaa suunnitella opintonsa opinto-opasta ja muita apuvälineitä käyttäen. Opiskelijalla on tietoa tieteellisestä lukemisesta, kirjoittamisesta ja argumentoinnista.