Kulttuurien tutkimuksen avoimen yliopisto-opetuksen perusopintojen Johdatus kulttuurien tutkimukseen -opintojakson Moodle-alue.