Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti liike-elämän ja yritystoiminnan juridisiin perusedellytyksiin kuten lainsäädäntöön, yritysten omiin sisäisiin normeihin sekä sopimuksiin. Kurssi toimii myös hyvänä perustana yritysjuridiikan muille opinnoille.