Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa toiminnanohjauksen tyypillisiä malleja, käsitteitä ja tekniikoita. Opiskelija ymmärtää tuotantojärjestelmien suunnittelua ja toimintaa sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Opiskelija osaa selittää tuote- ja palvelukeskeisen prosessimaisen toiminnan suunnittelua ja ohjausta. Opiskelija käsittää operaatioiden johtaminen organisaation sisäisenä ja toimijoiden välisenä toimintana. Opiskelija osaa soveltaa käsitteistöä ja teoriaa käytäntöön harjoitustöissä.