Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista, yleiskielistä puhetta, joka liittyy tuttuihin asioihin rutiininomaisissa tilanteissa. Hän alkaa ymmärtää yksinkertaista, selkeää arkipäivän puhetta ja tekstiä. Hän osaa viestiä kirjallisesti välittömiä tarpeita lyhyin lausein. Opiskelija oppii espanjankielisen maailman asukkaiden peruskäyttäytymismalleja ja sosiaalisen vuorovaikutuksen perusteita.