Tavoitteet

Opiskelija perehtyy ajankohtaiseen sosiologiseen tutkimukseen.