Maisteriohjelmissa opiskeleville tarkoitettu pakollinen opintojakso Tulevaisuudentutkimus ja yritysennakointi alkaa heti lukukauden alussa. Koko kurssi suoritetaan digitaalisesti. Vanhan tutkintojärjestelmän mukaan KTM-tutkintoa opiskeleville kurssi muuttuu pakolliseksi lukuvuodesta 2022-2023 alkaen. Tähän ryhmään kuuluvat ilmoittautuvat Pepissä omaan kurssiosuutensa toteutukseen YH000044-3030 Tulevaisuudentutkimus ja yritysennakointi, uusiin KTM-ohjelmiin siirtyneet. Kurssille osallistuvilla on kanditutkielman oltava rekisteröitynä opintosuorituksena kurssille ilmoittautuessa.