Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee:
- ääntöelimistön rakenteen ja poikkeavuudet
- tavallisimmat foniatrian alaan liittyvät äänihäiriöt
- neurologisiin sairauksiin liittyviä äänihäiriöitä
- kasvojen ja pään alueen epämuodostumiin liittyvät häiriökuvat
- kuulovammojen syitä ja tutkimusmenetelmiä

Yllä olevat kurssin osaamistavoitteet liittyvät erityisesti seuraavaan valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteiden ydinosaamisalueeseen 1 : tiedollinen perusta, tietojenkäsittely ja kriittinen ajattelu. [Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteet](https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2022-01/LTDK_logopedia_valmistuvan_puheterapeutin_osaamistavoitteet_fi.pdf).